İmar Planı Değişikliği

26.03.2024

İLAN METNİ

Aşağıda bilgileri yer alan; Revizyon İmar Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ait paftalar 26/03/2024 - 26/04/2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır. 

            3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince planlara askı süresi içerisinde itiraz edilebilecek olup, itiraz olmaması halinde planlar askı süresini müteakiben kesinleşecektir. İlan Olunur.

Mahallesi

Ada No/

Plan Adı

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Plan İşlem Numarası

Yenisanayi

878

42

06.03.2024/174

Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı 

NİP:021051329

UİP:021051332

 

Barbaros

867

30

06.03.2024/175

Yapı Yaklaşma Mesafesi

UİP:021051522

Karapınar

945

5, 6

06.03.2024/176

Plan Notu

UİP:021043876

Altınşehir

-

1661

06.03.2024/178

Sağlık Tesisi

NİP:021051485

UİP:021051488

Mehmet Akif

387

18

06.03.2024/182

Otel Alanı

UİP:021051489

Sümerevler

659

1,2,3,4,

5,6,78,9,10

06.03.2024/183

Yapı Nizamı

UİP:021051509

Yenimahalle, Cumhuriyet  

-

-

06.03.2024/186

Revizyon İmar Planı

NİP:021051877

UİP:021051876

 

Yenimahalle

1018

72,73,74,

75,76,77

07.03.2024/187

Yapı Nizamı

UİP:021051473

Yenimahalle

1017

97,98,107

07.03.2024/188

Yapı Nizamı

UİP:021051479

Yenimahalle

2259

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

07.03.2024/191

Yapı Nizamı

UİP:021051508

Cumhuriyet(Eskisaray)

1291

216,217,

218,251

07.03.2024/192

Yapı Nizamı

UİP:021051475

Yenisanayi

899

7,8

07.03.2024/194

Yapı Nizamı

UİP:021051504

Kayalık

2176

9,10

07.03.2024/197

Yapı Nizamı

UİP:021051499

Yunus Emre

2789

4

07.03.2024/198

Yapı Nizamı

UİP:021051503

Cumhuriyet

1

190,191

08.03.2024/202

Yapı Nizamı

UİP:021051515

Cumhuriyet(Eskisaray)

2036

26,27

08.03.2024/203

Yapı Nizamı

UİP:021051512

Alitaşı

603

4,5

08.03.2024/206

Yapı Nizamı

UİP:021051471

Cumhuriyet(Eskisaray)

1968

27,28

08.03.2024/205

Yapı Nizamı

UİP:021051507

Sümerevler

667

57,100

08.03.2024/207

Yapı Nizamı

UİP:021051496

Alitaşı

609

11,12

08.03.2024/209

Yapı Nizamı

UİP:021051618